History

Office In-charge to this office till date:

सि.नं. दर्जा नाम, थर देखि सम्म
प्रनामनि नरनारायण समशेर ज.ब.रा. २०२५।०८ २०२७।०९
का.मु. प्रनामनि रामप्रसाद श्रेष्ठ २०२७।०९ २०४९।०२
प्रनामनि दुर्लभ कुमार थापा २०४९।०२ २०३३।०२
प्रनामनि मोहन बहादुर कार्की २०३३।०२ २०३५।०२
प्रनामनि दिल बहादुर लामा २०३५।०२ २०३८।०९
प्रनामनि रत्न समशेर ज.ब.रा. २०३८।०९ २०४२।१।२३
प्रनामनि रण बहादुर चन्द २०४२।१।२३ २०४३।४।९
प्रनामनि ईन्द्र बहादुर शेरचन २०४३।४।२३ २०४४।८।३
का.वा. प्रनामनि मोतीलाल बोहरा २०४४।८।१६ २०४८।१।४
१० का.मु. प्रनामनि मोतीलाल बोहरा २०४८।१।४ २०४८।२।१५
११ प्रनामनि ध्रुब बहादुर प्रधान २०४८।२।१९ २०४९।७।२३
१२ प्रनामनि गोविन्दकर्म थापा २०४९।७।३० २०५१।१०।५
१३ प्रनामनि प्रदिप शम्सेर ज.ब.रा. २०५१।१०।६ २०५३।११।१८
१४ प्रनामनि रमेशराज लामा २०५३।११।१९ २०५४।९।१६
१५ प्रनामनि अनन्तराम भट्टराई २०५४।९।१६ २०५६।४।११
१६ प्रनामनि श्यामभक्त थापा २०५६।४।११ २०५७।११।१२
१७ प्रनामनि राजेन्द्र बहादुर सिंह २०५७।११।१९ २०५९।९।८
१८ प्रनामनि शारदा प्रसाद पराजुली २०५९।९।८ २०६०।७।२०
१९ प्रनामनि कृष्ण बस्नेत २०६०।७।२० २०६२।२।१८
२० प्रनामनि अशोक कुमार श्रेष्ठ २०६२।२।१८ २०६३।१।२०
२१ प्रनामनि केशव प्रसाद बराल २०६३।१।२६ २०६३।११।१३
२२ प्रनामनि रविन्द्र प्रताप शाह २०६३।११।१७ २०६५।६।१
२३ प्रनामनि शारदा भक्त रन्जीत २०६५।६।२ २०६६।३।६
२४ प्रनामनि भिष्म प्रसाई २०६६।३।२४ २०६७।९।४
२५ प्रनामनि विनोद सिंह २०६७।९।७ २०६८।५।५
२६ प्रनामनि सुरेन्द्र बहादुर शाह २०६८।५।७ २०६९।७।५
२७  प्रनामनि  परशुराम खत्री २०६९।७।५  २०७०।३।४
२८ प्रनामनि उपेन्द्र कान्त अर्याल २०७०।३।४ २०७०।७।१५
२९ प्रनामनि नवराज सिलवाल २०७०।७।१५ २०७१।१०।१५
३० प्रनामनि माधव प्रसाद जोशी २०७१।१०।१६ २०७२।१०।२६
३१ प्रनामनि केशरी राज घिमिरे २०७२।१०।२८ २०७३।११।९
३२ प्रनामनि रमेश कुमार भट्टराई २०७३।११।९ २०७४।०५।१२
३३ प्रअमनि पशुपति उपाध्याय २०७४।०५।१५ २०७४।१२।२८
३४ प्रनामनि ज्ञान बिक्रम शाह २०७४।१२।२९ २०७५।०२।०९
३५ प्रनामनि केदार रिजाल २०७५।०२।०९  २०७६।०३।०६
३६ प्रनामनि ठाकुर प्र.ज्ञवाली २०७६।०३।०८  २०७६।१०।२८
३७ नि.का.प्र.प्र.ब.उ. शेखर कोईराला २०७६।१०।२८ २०७७।०१।१०
३८ प्रनामनि ईश्वर बाबु कार्की २०७७।०१।११