Best Police of the Month

फागुन महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी

police fagun 123 001

माघ महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी

police maG

पौष महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी

140301416 3535463706551359 1372219807630044800 n

मंसिर महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी

phota112 001

कार्तिक   महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी

photo File 001

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-असोजpolice off the month asoj 001

                                      महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-भाद्र               police of the bhadau

                                                                       महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-श्रावण

                                                                                                                                       police sauna

                                      महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-असार

                                                                                                                          police asar

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-जेष्ठ

jestha police 001

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-बैशाख

best baisakh 001

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-चैत्र

best police sunita 001

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-फाल्गुन

falgun 2076

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-माघ

magh 2076

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-पौष

pous 2076

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-मंसिर

police of the month mansir

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-कार्तिक

kartik 001

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-असोज

police asoj 

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-भाद्र

BEST POLICE OF THE MONTH photo 001

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-श्रावण

police of the month 001

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-असार

police best

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-जेष्ठ

best police of the month jestha 001

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-बैशाख

Police of the month baisak

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-चैत्र

best chaitra

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-फाल्गुन

फट सहतक करय ववरण फगन 001

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-माघ

magh

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-पौष

पस 001

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-मंसिर

mansir

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-कार्तिक

kartik

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-आश्विन

aashwin

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-भाद्र

bhadra

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-श्रावण

shrawan

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-आषाढ

aasahad

 

महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी-बैशाख

baisakh