Citizen Help Desk

नागरिक सहायता कक्ष

 (Citizen Help Desk)

पृष्ठभूमी :

       प्रहरीसेवा छिटो, छरितो तथा सहज ढंगले प्रदान गर्न तथा प्रहरी प्रति जनताकोआत्मविश्वास बढाउन कार्यालयको प्रवेश द्वारमै सादा पोशाकमा प्रहरी अधिकृत खटाई नागरिकको प्रहरीसंग सम्बन्धित काम कारवाही, अपराधको सूचना संकलन तथा प्रहरी गतिविधीलाई चुस्त बनाउन सकिने कुरालाई आत्मसात गरी यस प्रदेश तथा मातहतका ८४ वटा प्रहरी कार्यालयमा २०६८ भाद्र महिनाबाट नागरिक सहायता कक्षको स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिदैं आईएको ।

लक्ष्य :

 • ईलाका प्रहरी कार्यालय स्तरसम्म नागरीक सहायता कक्ष(Citizen Help Desk) स्थापना गरी सर्वसुलभ सेवा प्रवाह
 • सहज, चुस्त र पारदर्शी प्रहरी सेवा प्रदान गर्ने ।
 • सेवाग्राही र प्रहरीबिच सुमधुर सम्बन्ध सुदृढ बनाउन
 • नागरिकलाई प्रहरी असल मित्र हुन भन्ने भावना जागृत गराउन

कार्यक्रम :

१. १ नं. प्रदेशका ७० वटा प्रहरी कार्यालयहरु (ईलाका प्रहरी कार्यालय ‘क’ स्तरसम्म ) मा कार्यालयको प्रवेश द्वारमा नै नागरिक सहायता कक्षको स्थापना गरि सेवा संचालन गरिएको ।

२.  २०६८ भाद्र महिनाबाट उक्त कार्यालयहरुमा जुनियर प्रहरी अधिकृतलाई सादा पोशाकमारही देहायका कार्यहरु गर्ने गरी उक्त कक्षको जिम्मेवारी तोकिएको ।

 • सेवाग्राहीलाईसभ्य,शिष्ट र मिजासिलो भई स्वागत गर्ने ।
 • सूचना,समस्या र उजुरीहरु सम्बन्धमा प्रारम्भिक सेवा उपलब्ध गराउने ।
 • उजुरी/ निवेदन उपरभए गरेको प्रगती सरोकारवालालाई जानकारी गराउने ।
 • कार्यालयमाआएका सेवाग्राहीहरु के कुन कामले आएका हुन सो सम्बन्धमा जानकारी लिईसम्बन्धित ब्यक्ति तथा शाखामा रिपोर्ट गरी आवश्यक सहयोग पुर्याउने ।
 • तोकिएको ढांचामा निवेदन तयार पारी दिने ।
 • घाईते एवं पिडितलाई तत्काल अस्पताल पठाउन सहयोग गर्ने ।
 • सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी प्रदान गर्ने ।
 • आफ्नो कार्यालयको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको बिषय भएमा सम्बन्धितकार्यालयमापठाउन समन्वय गरिदिने।
 • सम्पर्क गर्न आएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा अभिलेख राखि आवश्यक सहयोग गर्ने।

३. प्रहरीकार्यालयमा मध्यस्तकर्ताको रुपमा जनतालाई अल्मल्याई व्यक्तिगत स्वार्थखोज्ने तथा प्रतिष्ठा पाउन खोज्ने ब्यक्तिहरुलाई निरुत्साहित गर्ने ।

४.  निशुल्क टेलिफोन हटलाईनको ब्यवस्था गरिएको ।

५.  प्रहरी प्रति सकरात्मक सोचको विकास तथा सामिप्यता ।

१ नं. प्रदेश भरी रहेका नागरीक सहायता कक्षहरुको बिवरण

१ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय रानी             - १

१ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र रानी        - १

ट्राफिक कार्यालयहरु                              - ४

संघीय प्रहरी ईकाइ कार्यालय धरान         - ३२

    जम्मा                                                   - ३८